लैंगिक हिंसा सम्बन्धित सेवाहरु खोज्नुहोस्

Police - Women’s Cells काठमाडौँ

Women’s Cells are based in Police Stations and provide protection, mediation and rescue services to women and children experiencing GBV

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

ठेगाना

Kalimati
काठमाडौँ
प्रदेश ३

वेबसाइट

सम्पर्क न.

01-4286969

ईमेल