यो अनलाइन फारम प्रयोग गरी तपाईको लैंगिक हिंसासँग सम्बन्धित घटनाको बारेमा हामीलाई जानकारी पठाउनुहोस्।

सबै जानकारी गोपनीय राखीनेछ।