गुनासो / सुझाव

राष्ट्रिय महिला आयोगद्वारा संचालित हेल्पलाइन ११४५ को सेवाका गुणस्तर प्रति यहाँहरुको कुनै गुनासो तथा सुझावहरु भएमा तल दिइएको फारम भरी जानकारी गराउनुहोला । यहाँको परिचय गोप्य राखी समाधानको नतिजा वा प्रतिक्रिया पनि उपलब्ध गराइनेछ ।यसका साथै यँहाहरुले ११४५ मा फोन गरेर पनि गुनासो तथा सुझावहरु जानकारी गराउन सक्नु हुनेछ ।