सुझाव / गुनासो

खबर गरौं ११४५ सेवाको गुणस्तर सुधार गर्न यदि तपाईंसँग कुनै सुझाव र गुनासो छ भने तलको फारम भरेर हामीलाई थाहा दिनुहोस्। तपाईंको पहिचान गोपनीय राखीनेछ र हामी तपाईंलाई सम्पर्क गर्नेछौं।विस्तृत जानकारीका लागि ११४५ मा डायल गर्नुहोस्