लैंगिक हिंसा सम्बन्धित सेवाहरु खोज्नुहोस्

TPO Nepal (Transcultural Psychosocial Organization) काठमाडौँ

This organization provides psychosocial counselling and mental health services to women and girls experiencing GBV

सेवाको प्रकार

मानसिक स्वास्थ्य

ठेगाना

Baluwatar
काठमाडौँ
प्रदेश ३

वेबसाइट

सम्पर्क न.

01-4431717, 01-4437124