लैंगिक हिंसा सम्बन्धित सेवाहरु खोज्नुहोस्

ABC Nepal (Agroforestry, Basic health and Cooperative) काठमाडौँ

This organization provides shelter, reintegration and rescue services to women and girls who have been trafficked.

सेवाको प्रकार

मानव बेचबिखन विरुद्ध

ठेगाना

Narephant, Koteshwor
काठमाडौँ
प्रदेश ३

वेबसाइट

सम्पर्क न.

01-5149846, 01-5149772

ईमेल