लैंगिक हिंसा सम्बन्धित सेवाहरु खोज्नुहोस्

CVICT (Centre for Victims of Torture) कपिलवस्तु

This organization provides psychosocial counselling and mental health services to women and children experiencing GBV

सेवाको प्रकार

मानसिक स्वास्थ्य

ठेगाना

Kapilbastu-3
कपिलवस्तु
प्रदेश ५

वेबसाइट

सम्पर्क न.

01-4373900, 01-4373902

ईमेल