लैंगिक हिंसा सम्बन्धित सेवाहरु खोज्नुहोस्

PDS (Nepal Public Defender Society) रुपन्देही

This organization provides shelter, psychosocial counselling, education, reintegration and rescue services to children experiencing violence

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

ठेगाना

Rupandehi
रुपन्देही
प्रदेश ५

वेबसाइट

सम्पर्क न.

01-4218468

ईमेल