लैंगिक हिंसा सम्बन्धित सेवाहरु खोज्नुहोस्

CMC-Nepal (Centre for Mental Health and Counselling) उदयपुर

This organization provides psychosocial counselling and mental health services to women and girls experiencing GBV

सेवाको प्रकार

मानसिक स्वास्थ्य

ठेगाना

Udayapur
उदयपुर
प्रदेश १

वेबसाइट

सम्पर्क न.

01-4102037, 01-4226041

ईमेल