लैंगिक हिंसा सम्बन्धित सेवाहरु खोज्नुहोस्

Saathi ललितपुर

This organization provides shelter, psychosocial counselling, training, employment, reintegration and rescue services to women and girls experiencing GBV

सेवाको प्रकार

आवास

ठेगाना

Nakkhu
ललितपुर
प्रदेश ३

वेबसाइट

सम्पर्क न.

01-5191567,9864667940

ईमेल