लैंगिक हिंसा सम्बन्धित सेवाहरु खोज्नुहोस्

KIN Nepal बाँके

This organization provides shelter, reintegration and rescue services to women and girls who have been trafficked.

सेवाको प्रकार

मानव बेचबिखन विरुद्ध

ठेगाना

Nepalgunj
बाँके
प्रदेश ५

वेबसाइट

सम्पर्क न.

081-523657

ईमेल