लैंगिक हिंसा सम्बन्धित सेवाहरु खोज्नुहोस्

Maiti Nepal कञ्चनपुर

This organization provides shelter, reintegration and rescue services to women and girls who have been trafficked.

सेवाको प्रकार

मानव बेचबिखन विरुद्ध

ठेगाना

Jantatole-10, Mahendranagar
कञ्चनपुर
प्रदेश ७

वेबसाइट

सम्पर्क न.

099-520082