लैंगिक हिंसा सम्बन्धित सेवाहरु खोज्नुहोस्

Maiti Nepal रसुवा

This organization provides shelter, reintegration and rescue services to women and girls who have been trafficked.

सेवाको प्रकार

मानव बेचबिखन विरुद्ध

ठेगाना

Gosaikunda Gaupalika-6, Rasuwa
रसुवा
प्रदेश ३

वेबसाइट

सम्पर्क न.

010-540109