लैंगिक हिंसा सम्बन्धित सेवाहरु खोज्नुहोस्

Advocacy Forum बाँके

This organization provides legal aid and mediation services to women and girls experiencing GBV

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

ठेगाना

Ramila Maidan Road-12, Banke
बाँके
प्रदेश ५

वेबसाइट

सम्पर्क न.

081-526881