लैंगिक हिंसा सम्बन्धित सेवाहरु खोज्नुहोस्

Maiti Nepal बर्दिया

This organization provides shelter, reintegration and rescue services to women and girls who have been trafficked.

सेवाको प्रकार

मानव बेचबिखन विरुद्ध

ठेगाना

Gulariya-6, Bardiya
बर्दिया
प्रदेश ५

वेबसाइट

सम्पर्क न.

084-420866