लैंगिक हिंसा सम्बन्धित सेवाहरु खोज्नुहोस्

Chhori ललितपुर

This organization provides shelter, psychosocial counselling, training, employment, reintegration and rescue services to women and girls experiencing GBV

सेवाको प्रकार

आवास

ठेगाना

Nakhudobato-04, Lalitpur
ललितपुर
प्रदेश ३

वेबसाइट

सम्पर्क न.

01-5190361

ईमेल