लैंगिक हिंसा सम्बन्धित सेवाहरु खोज्नुहोस्

Chhori ललितपुर

This organization provides shelter, psychosocial counselling, training, employment, reintegration and rescue services to women and girls experiencing GBV

सेवाको प्रकार

आवास

ठेगाना

Nakhu Dobato
ललितपुर
प्रदेश ३

वेबसाइट

सम्पर्क न.

01-5149463; 01-5190361

ईमेल