लैंगिक हिंसा सम्बन्धित सेवाहरु खोज्नुहोस्

Chhori नुवाकोट

This organization provides shelter, psychosocial counselling, training, employment, reintegration and rescue services to women and girls experiencing GBV

सेवाको प्रकार

आवास

ठेगाना

Bidur-04, Nuwakot
नुवाकोट
प्रदेश ३

वेबसाइट

सम्पर्क न.

9869282839

ईमेल