लैंगिक हिंसा सम्बन्धित सेवाहरु खोज्नुहोस्

OCMC (One Stop Crisis Management Centres) सुनसरी

This organization provides medical and psychosocial services to women and girls experiencing sexual violence

सेवाको प्रकार

उपचार सहयोग

ठेगाना

Inaruwa
सुनसरी
प्रदेश १

वेबसाइट

सम्पर्क न.

025-561951

ईमेल