लैंगिक हिंसा सम्बन्धित सेवाहरु खोज्नुहोस्

OCMC (One Stop Crisis Management Centres) जुम्ला

This organization provides medical and psychosocial services to women and girls experiencing sexual violence

सेवाको प्रकार

उपचार सहयोग

ठेगाना

Karanali Health Science and Academy, Jumla
जुम्ला
प्रदेश ६

वेबसाइट

सम्पर्क न.

087-520355

ईमेल