लैंगिक हिंसा सम्बन्धित सेवाहरु खोज्नुहोस्

OCMC (One Stop Crisis Management Centres) रुपन्देही

This organization provides medical and psychosocial services to women and girls experiencing sexual violence

सेवाको प्रकार

उपचार सहयोग

ठेगाना

Lumbini Zonal Hospital, Hospital Road Butwal
रुपन्देही
प्रदेश ५

वेबसाइट

सम्पर्क न.

071-540200

ईमेल