लैंगिक हिंसा सम्बन्धित सेवाहरु खोज्नुहोस्

OCMC (One Stop Crisis Management Centres) मोरङ

This organization provides medical and psychosocial services to women and girls experiencing sexual violence

सेवाको प्रकार

उपचार सहयोग

ठेगाना

Koshi Regional Hospital, Biratnagar
मोरङ
प्रदेश १

वेबसाइट

सम्पर्क न.

021-530103

ईमेल