लैंगिक हिंसा सम्बन्धित सेवाहरु खोज्नुहोस्

OCMC (One Stop Crisis Management Centres) झापा

This organization provides medical and psychosocial services to women and girls experiencing sexual violence

सेवाको प्रकार

उपचार सहयोग

ठेगाना

Amda Community Hospital, Damak
झापा
प्रदेश १

वेबसाइट

सम्पर्क न.

023-580186

ईमेल