लैंगिक हिंसा सम्बन्धित सेवाहरु खोज्नुहोस्

OCMC (One Stop Crisis Management Centres) गोरखा

This organization provides medical and psychosocial services to women and girls experiencing sexual violence

सेवाको प्रकार

उपचार सहयोग

ठेगाना

Gorkha Hospital, Gorkha
गोरखा
प्रदेश ४

वेबसाइट

सम्पर्क न.

064-420208

ईमेल