लैंगिक हिंसा सम्बन्धित सेवाहरु खोज्नुहोस्

FWLD (Forum for Women, Law and Development) काठमाडौँ

This organization provides legal aid and mediation services to women and girls experiencing GBV

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

ठेगाना

Adarsha Marg-72, Thapathali
काठमाडौँ
प्रदेश ३

वेबसाइट

सम्पर्क न.

01-4233524, 01-4233525, 01-4242683, 01-4266415

ईमेल