लैंगिक हिंसा सम्बन्धित सेवाहरु खोज्नुहोस्

OCMC (One Stop Crisis Management Centres) अछाम

This organization provides medical and psychosocial services to women and girls experiencing sexual violence

सेवाको प्रकार

उपचार सहयोग

ठेगाना

Mangalsen Hospital, Accham
अछाम
प्रदेश ७

वेबसाइट

सम्पर्क न.

097-620188

ईमेल