लैंगिक हिंसा सम्बन्धित सेवाहरु खोज्नुहोस्

District Police Office सर्लाही

Police provide protection and rescue services to women and children experiencing GBV

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

ठेगाना

Jilla prahari karyalaya
सर्लाही
प्रदेश २

वेबसाइट

सम्पर्क न.

046-520099

ईमेल