लैंगिक हिंसा सम्बन्धित सेवाहरु खोज्नुहोस्

District Police Office भक्तपुर

Police provide protection and rescue services to women and children experiencing GBV

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

ठेगाना

Jilla prahari karyalaya
भक्तपुर
प्रदेश ३

वेबसाइट

सम्पर्क न.

01-6614852

ईमेल