लैंगिक हिंसा सम्बन्धित सेवाहरु खोज्नुहोस्

FWLD (Forum for Women, Law and Development) मकवानपुर

This organization provides legal aid and mediation services to women and girls experiencing GBV

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

ठेगाना

Manab Chowk
मकवानपुर
प्रदेश ३

वेबसाइट

सम्पर्क न.

ईमेल