लैंगिक हिंसा सम्बन्धित सेवाहरु खोज्नुहोस्

District Police Office रुकुम(पूर्व)

Police provide protection and rescue services to women and children experiencing GBV

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

ठेगाना

Jilla prahari karyalaya
रुकुम(पूर्व)
प्रदेश ५

वेबसाइट

सम्पर्क न.

088-413052

ईमेल