लैंगिक हिंसा सम्बन्धित सेवाहरु खोज्नुहोस्

District Police Office दैलेख

Police provide protection and rescue services to women and children experiencing GBV

सेवाको प्रकार

प्रहरी सेवा

ठेगाना

Jilla prahari karyalaya
दैलेख
प्रदेश ६

वेबसाइट

सम्पर्क न.

089-410238

ईमेल