लैंगिक हिंसा सम्बन्धित सेवाहरु खोज्नुहोस्

NWC (National Women Commission) काठमाडौँ

This organization provides legal counselling, psychosocial and mediation services to women and girls experiencing GBV

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

ठेगाना

BhadraKali Plaza,Kathmandu Nepal
काठमाडौँ
प्रदेश ३

सम्पर्क न.

1145, 01-4256701

ईमेल