लैंगिक हिंसा सम्बन्धित सेवाहरु खोज्नुहोस्

Children and Women in Social Service and Human Rights (CWISH) काठमाडौँ

This organization provides shelter, psychosocial counselling, education, reintegration and rescue services to children experiencing violence

सेवाको प्रकार

बाल उद्दार तथा संरक्षण

ठेगाना

Thapa Gaon
काठमाडौँ
प्रदेश ३

वेबसाइट

सम्पर्क न.

01-5244956; 01-5244961

ईमेल