लैंगिक हिंसा सम्बन्धित सेवाहरु खोज्नुहोस्

Nepal Bar Association सुनसरी

This organization provides legal aid and mediation services to women and girls experiencing GBV

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

ठेगाना

Sunsari
सुनसरी
प्रदेश १

वेबसाइट

सम्पर्क न.

025-560952

ईमेल