लैंगिक हिंसा सम्बन्धित सेवाहरु खोज्नुहोस्

Nepal Bar Association पाँचथर

This organization provides legal aid and mediation services to women and girls experiencing GBV

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

ठेगाना

Pachthar
पाँचथर
प्रदेश १

वेबसाइट

सम्पर्क न.

024-520266

ईमेल