लैंगिक हिंसा सम्बन्धित सेवाहरु खोज्नुहोस्

Nepal Bar Association ओखलढुङ्गा

This organization provides legal aid and mediation services to women and girls experiencing GBV

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

ठेगाना

ओखलढुङ्गा
प्रदेश १

वेबसाइट

सम्पर्क न.

037-520172

ईमेल