लैंगिक हिंसा सम्बन्धित सेवाहरु खोज्नुहोस्

Nepal Bar Association धनुषा

This organization provides legal aid and mediation services to women and girls experiencing GBV

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

ठेगाना

धनुषा
प्रदेश २

वेबसाइट

सम्पर्क न.

041-520145

ईमेल