लैंगिक हिंसा सम्बन्धित सेवाहरु खोज्नुहोस्

Nepal Bar Association रौतहट

This organization provides legal aid and mediation services to women and girls experiencing GBV

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

ठेगाना

रौतहट
प्रदेश २

वेबसाइट

सम्पर्क न.

055-520112

ईमेल