लैंगिक हिंसा सम्बन्धित सेवाहरु खोज्नुहोस्

Nepal Bar Association दोलखा

This organization provides legal aid and mediation services to women and girls experiencing GBV

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

ठेगाना

दोलखा
प्रदेश ३

वेबसाइट

सम्पर्क न.

049-421102, 049-421824

ईमेल