लैंगिक हिंसा सम्बन्धित सेवाहरु खोज्नुहोस्

Nepal Bar Association सिन्धुपाल्चोक

This organization provides legal aid and mediation services to women and girls experiencing GBV

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

ठेगाना

सिन्धुपाल्चोक
प्रदेश ३

वेबसाइट

सम्पर्क न.

011-620112, 011-620101

ईमेल