लैंगिक हिंसा सम्बन्धित सेवाहरु खोज्नुहोस्

Nepal Bar Association काठमाडौँ

This organization provides legal aid and mediation services to women and girls experiencing GBV

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

ठेगाना

काठमाडौँ
प्रदेश ३

वेबसाइट

सम्पर्क न.

01-4264128, 01-4223932

ईमेल