लैंगिक हिंसा सम्बन्धित सेवाहरु खोज्नुहोस्

Nepal Bar Association भक्तपुर

This organization provides legal aid and mediation services to women and girls experiencing GBV

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

ठेगाना

भक्तपुर
प्रदेश ३

वेबसाइट

सम्पर्क न.

01-6610633, 01-6610111,9841205670

ईमेल