लैंगिक हिंसा सम्बन्धित सेवाहरु खोज्नुहोस्

Nepal Bar Association मकवानपुर

This organization provides legal aid and mediation services to women and girls experiencing GBV

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

ठेगाना

मकवानपुर
प्रदेश ३

वेबसाइट

सम्पर्क न.

057-520390, 057-527165

ईमेल