लैंगिक हिंसा सम्बन्धित सेवाहरु खोज्नुहोस्

Nepal Bar Association मनाङ

This organization provides legal aid and mediation services to women and girls experiencing GBV

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

ठेगाना

मनाङ
प्रदेश ४

वेबसाइट

सम्पर्क न.

066-440196

ईमेल