लैंगिक हिंसा सम्बन्धित सेवाहरु खोज्नुहोस्

Nepal Bar Association बागलुङ

This organization provides legal aid and mediation services to women and girls experiencing GBV

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

ठेगाना

बागलुङ
प्रदेश ४

वेबसाइट

सम्पर्क न.

068-520261, 068-520245,068-520317

ईमेल