लैंगिक हिंसा सम्बन्धित सेवाहरु खोज्नुहोस्

Nepal Bar Association बागलुङ

This organization provides legal aid and mediation services to women and girls experiencing GBV

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

ठेगाना

बागलुङ
प्रदेश ४

वेबसाइट

सम्पर्क न.

068-520195, 068-520242

ईमेल