लैंगिक हिंसा सम्बन्धित सेवाहरु खोज्नुहोस्

Nepal Bar Association रुकुम(पूर्व)

This organization provides legal aid and mediation services to women and girls experiencing GBV

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

ठेगाना

Rukumkot
रुकुम(पूर्व)
प्रदेश ५

वेबसाइट

सम्पर्क न.

088-413092, 088-413082

ईमेल