लैंगिक हिंसा सम्बन्धित सेवाहरु खोज्नुहोस्

Nepal Bar Association रोल्पा

This organization provides legal aid and mediation services to women and girls experiencing GBV

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

ठेगाना

रोल्पा
प्रदेश ५

वेबसाइट

सम्पर्क न.

086-440116, 086-440216

ईमेल