लैंगिक हिंसा सम्बन्धित सेवाहरु खोज्नुहोस्

Nepal Bar Association दाङ

This organization provides legal aid and mediation services to women and girls experiencing GBV

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

ठेगाना

दाङ
प्रदेश ५

वेबसाइट

सम्पर्क न.

082-560003, 082-560245

ईमेल