लैंगिक हिंसा सम्बन्धित सेवाहरु खोज्नुहोस्

WOREC (Women's Rehabilitation Center) ललितपुर

This organization provides shelter, reintegration and rescue services to women and girls who have been trafficked.

सेवाको प्रकार

आवास

ठेगाना

Balkumari Laitpur
ललितपुर
प्रदेश ३

वेबसाइट

सम्पर्क न.

01-5186073/01-5186374

ईमेल