लैंगिक हिंसा सम्बन्धित सेवाहरु खोज्नुहोस्

Nepal Bar Association पाल्पा

This organization provides legal aid and mediation services to women and girls experiencing GBV

सेवाको प्रकार

कानुनी परामर्श

ठेगाना

पाल्पा
प्रदेश ५

वेबसाइट

सम्पर्क न.

075-520112, 075-520110

ईमेल